Mamy w Programie GLOBE nowy rodzaj ćwiczeń dotyczących edukacji dla zrównowazonego rozwoju. Można je traktowac jako uzupełnienie istniejących protokółów. Pakiet materiałów edukacyjnych (scenariuszy zajęć), dostępnych na tej stronie internetowej został opracowany przez polskich nauczycieli Programu GLOBE. Przykładowe scenariusze można potraktować jako pomost łączący zasoby Internetu i potrzeby w zakresie edukacji młodzieży zwłaszcza w zakresie przybliżenia problematyki zrównoważonego rozwoju.
Scenariusze zajęć oparte są na materiałach dotyczących środowiska przyrodniczego Ziemi zebranych przez młodzież z całego świata uczestniczącą w Programie GLOBE. W opracowaniu wykorzystane zostały materiały i doświadczenia koordynatorów i nauczycieli Programu GLOBE z całego świata.
Materiały zostały przygotowane z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i informatyki lub jako zajęcia dodatkowe (ścieżki edukacyjne, kółka zainteresowań). W projekcie skupiono się na wykorzystaniu Internetu jako medium i źródła informacji, również w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Przygotowane materiały zachęcają do pogłębiania wiedzy i umiejętności pracy z komputerem poprzez wykorzystanie Internetu. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z różnymi tematami z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatyki a nawet angielskiego wykorzystując materiały (dane numeryczne i materiały ilustracyjne) zgromadzone na stronie internetowej Programu GLOBE i pod innymi adresami Internetowymi.
Aby móc korzystać z zamieszczonych na stronie scenariuszy zajęć potrzebne są: system Windows 95 (lub nowsza wersja), przeglądarka internetowa, oprogramowanie MS Office (Word, Excel).
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych scenariuszy oraz tworzenia własnych materiałów umożliwiających poznawanie środowiska przyrodniczego Ziemi korzystając z zasobów Internetu.
Materiałów tych nie należy traktować jako podręcznika. Są to raczej przykłady, które mają zachęcić do korzystania z nowoczesnych metod nauczania w szkołach oraz zachęcić nauczycieli do tworzenia własnych scenariuszy

 

© 2019 UNEP/GRID Warszawa